PTPC2022

Address:
Unit Pelancongan,
Bahagian Komunikasi Korporat,
Jabatan Perkhidmatan Korporat,
Blok B, Aras 7,
Kompleks Perbadanan Putrajaya
62675 Putrajaya
MALAYSIA
Phone:
603-8887 7583
Mobile:
6011-2082 1960
Send an Email